Внесете ја Вашата e-mail адреса да ги ресетирате Вашите корисничко име и лозинка.

* E-mail адреса

 
 
 
 

Day Care ви нуди можност да изберете кои од следните работни задачи е потребно да ги извршува домашниот помошник

Чистење на домот

Правосмукање и бришење подови, бришење прашина, бришење прозори, чистење на купатило, кујна и апарати за домаќинство.

 

Готвење

Подготовка на оброци според однапред утврдено мени.

 

Перење и пеглање

Перење на алишта во машина за перење и пеглање.

 

Поправки во домот

Лесни поправки поврзани со електрика или водоводна мрежа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашите домашни помошници можете да ги ангажирате на подолг временски период или еднократно на повик.

Услугите на подолг временски период се со месечен надомест. Месечниот надомест се утврдува во зависност од работните задачи кои треба да ги извршува домашниот помошник и од честотата на давање на услугите (секој ден, неколку дена во неделата, еднаш неделно или два пати месечно).

Еднократните услуги се ограничени на еден вид работна задача, и се наплатуваат еднократно по повик.

Стапете во контакт со нас и нашиот тим ќе ви ги обезбеди сите информации кои ве интересираат.
Исто така можете и директно да поднесете барање за користење на услугите. Сѐ што е потребно е да се регистрирате на веб страницата и да го пополните барањето за користење на услуги поврзани со одржување на домот.