Одржување на домот

Day Care домашен помошник

Искористете го слободното време за вас
Day Care најбрзо и најдобро ќе ги задоволи вашите потреби, бидејќи ние знаеме колку вам ви е драгоцено вашето време. Кога се потпирате на Day Care знаете дека:

  • Ние ќе ви одговориме веднаш
  • Ќе ве ослободиме од товарот сами да барате искусно, доверливо лице за одржување на домот
  • Ќе ви обезбедиме висок квалитет на извршените услуги

Високо професионален персонал

Основното нешто, кога се дава услуга е да се обезбеди висок квалитет на извршување на таа услуга. Без разлика дали се работи за чистење, перење, пеглање, готвење, нашите домашни помошници ќе го направат тоа со најдобар квалитет. Секој кандидат за работа во Day Care поминува низ процес на селекција и се задржуваат само оние кои имаат претходно искуство, квалификации и

Стапете во контакт со нас и нашиот тим ќе ви ги обезбеди сите информации кои ве интересираат.