Грижа за возрасни

Day Care негувател

Негувател во својот дом е за сите оние кои не се во можност да се грижат сами за себе и единствено решение им е да одат во пензионерски дом или во геријатриска установа.

Има многу причини за да се заинтересирате за различните можности на грижа и нега кои ви ги нуди Day Care. Можеби барате грижа во домот за себе, за својот пријател или роднина. Можеби ви е потребна поддршка и во поглед на обврските околу домаќинството кои станале претешки за извршување заради болест или некаков несреќен случај, или пак заради слабоста што ја чувствувате со годините.

Day Care не обезбедува само грижа за лицето – ние градиме долги партнерства кои прават вистинска разлика во животот на нашиот клиент.

Стапете во контакт со нас и нашиот тим ќе ви ги обезбеди сите информации кои ве интересираат.